Dårlig informasjonsformidling innen helsevesenet og generasjonsskiftet i en digital hverdag

I dag kom resultatene fra en stor pasientundersøkelse Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012, som dekker tilbakemeldinger fra pasienter om pasientsikkerhet, samhandling sykehus-kommunale helsetjenester og kommunikasjon lege-pasient.

Det er forbedringspotensial på alle områdene, men hva er grunnen til at pasienter skårer opplevelsene sine så lav?

En grunn er den mest tydelige, og den som blir mest nevnt i media. Sykehusene må skjerpe seg. Helsepersonell må bli tydeligere og mer åpen når de formidler informasjon til pasientene under og etter oppholdet. Alle har sett at det ligger brosjyrer i korridorene, fagblader o.l. men er det kanskje en mer direkte samtale med lege/sykepleier som kan gi den nødvendige informasjon til pasientene?

Her savner jeg en mer direkte utspill fra pasientene. Brukermedvirkning må brukes i disse tilfellene for å forbedre kvaliteten i tjenestene. Ikke for å skåre bedre på spørreundersøkelser, men for å forbedre livskvalitet til våre pasienter.

En annen grunn til at ca. halvparten av pasientene opplever lite samhandling kan være at vi befinner oss i et skifte på systemnivå. Samhandlingsreformen har gode hensikter men reformer på systemnivå tar tid å implementere. Det er ikke kun å sette juridiske rammene, det innebærer også holdningsendringer og teknologiske tilpasninger som må ha hele tiden pasientsikkerheten i bunnen. I noen tilfeller midt i implementering av en reform oppstår misforståelser i ansvarsfordelingene som blir forverret ved budsjettskuttene. Så hvis systemet fungerer ikke optimalt, er det lett at hverdagen til helsepersonalet blir negativt påvirket med å ha mindre tid til den gode samtale med pasientene.

Den tredje grunnen er selve pasientene. Etter en tid med grundig refleksjon over dagenssituasjon, har jeg kommet til konklusjonen om at vi befinner oss i en generasjonsskifte. Mange over 40 år er vant til tidligere kommunikasjonsparadigme, hvor legen hadde et tydelig rolle som kunnskapsformidler. Legene fortalte pasientene hva de kunne og måtte gjøre, pasienten var innstilt til å få en informasjon som kunne hjelpe vedkommende i hverdagen.

Yngre generasjonene er oppvokst med en mer selvstendig informasjonstilgang. Data, internett, nettbaserte læringsfora, smartetelefoner. Yngre generasjonene er mer vant til å søke informasjon på egen hånd, de behersker teknologien som åpner dørene til uendelige kunnskap. Alt dette gir større grad av selvstendighet hos pasienten og kan minske behovet av tettere kommunikasjon lege-pasient.

Og i denne generasjonskifte ligger, etter mitt syn, mye av årsaken til disse lave tallene i undersøkelsene.

Men hvordan kan vi hjelpe for at overgangen mellom generasjonene setter ikke liv i fare? Hvordan kan vi øke forebyggende allmenndannelse hos eldre generasjonene i en digital verden? Hvordan styrke pasientene som klarer ikke å finne frem informasjon på egen hånd men har stor behov for oppfølging og kunnskapsformidling?

Løsningen ligger i å involvere pasienter og sørge for tettere oppfølging under og etter sykehusoppholdet. Brukermedvirkning kan ikke begrenses til å svare undersøkelser, men faktisk involvere pasientene i søket etter løsninger. Samtidig som det kunne være praktisk å ha kvalifisert personell som kunne informere pasienter underveis, formidle informasjonskilde og sette pasienter i direkte kontakt med andre instanser som kan være til hjelp i en forfriskningsprosess.

Kommunikasjon mellom etatene må forbedres og dette kan bare oppnås med felles språk og synliggjøring av viktigheten av tverrfaglig samarbeid. Samtidig bør ansvarsfordeling klargjøres og byråkratiske prosesser reduseres.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s