I ren 1. Mai ånd

Se rett inn i framtiden: Sekstimersdag og samfunnsdeltagelse Mange mener at alle godene i arbeidsbevegelsen er oppnådd for alle i samfunnet. Andre ser kun utvalgte temaer som media belyser som hensiktmessig i dagens samfunn. I dag feires Arbeiders internasjonal kampdag. Det er på tide å se hvordan kan sekstimersdag ha positive ringvirkningene i samfunnsdeltagelsen og … More I ren 1. Mai ånd