Praksisveiledning: menneskelig og faglig møtepunkt

For første gang har jeg vært praksisveileder for spesialpedagogikk masterstudenter. Siden jeg kjenner godt til oppbygging av mine egne studier, målet med å bli veileder var å gi studentene mulighet til å få en kort innføring i rollen vår som spesialpedagoger i tverrfaglig team i rehabiliteringsfeltet. En måneden før oppstart mottok jeg retningslinjene for meg … More Praksisveiledning: menneskelig og faglig møtepunkt