Kvinner som kjærlige omsorgspersoner: stereotypen som skader barn

Det verserer en kraftig debatt som virker overraskende på mange, nemlig at mødre også kan utøve vold mot sine egne barn.

Det hele er en storartet svikt mot våre barn når justissystemet, utdanningssystemet og barnevernet har lot seg feilstyre av mytene basert på stereotypene om at kvinner er personer som kun utøver omsorg og kjærlighet over sine egne barn. Det er nettopp slike stereotyper som skader yngre generasjoner, fordi istedenfor å tenke på at hvem som helst uavhengig av kjønn og alder kan være i stand til å skade andre, legges det på kvinner rollen av ubetinget kjærlighet og beskyttelse selv når det gjelder oppdragelse og omsorg for egne barn.

Vold er blind for kjønnsforskjeller. De fleste av oss repeterer det vi har lært mens vi var små, og selv om vi tilpasser oss for å kunne leve sammen i et samfunn, finnes det mange mennesker som lar skadene sine gå utover neste generasjon. Mange, både menn og kvinner, har normalisert forskjellige måter å håndtere vanskelige situasjoner gjennom bruk av vold. Vold kan være emosjonell, psykisk, fysisk eller seksuell.

I hele denne debatten synes jeg det er en vekker når det gjelder stereotyper om kvinner satt i system. Vi må ikke la oss lure av kjønnsidentitet og forventninger av omsorgskapasitet for våre barn. Ikke alle menn er potensielle voldsutøvere akkurat som ikke alle kvinner utøver kun kjærlig omsorg. At dette kan noen på privat nivå mene er vel ganske så alvorlig, men det groveste sviktet kommer når selve systemet lar seg styre av denne kjønnsbasert stereotypen. Vi svikter våre barn med å la oss styre av stereotyper tilknyttet kjønn, spesielt når det gjelder voldsutøvelse. Det er på høy tid å ta innover oss at mennesker kan utøve vold på sine nærmeste og at systemer må verne barn mot voksne som kan skade dem, uavhengig av kjønnet hos utøveren.

Jenter og gutter som lærer å løse konflikter og vanskelige situasjoner med forskjellige type vold, er det nettopp slik de kan bli til som voksne. Kjefter vi og skriker vi til barna, skal de lære å løse konflikter med sine nærmeste på denne måten. Slår vi og misbruker barna seksuelt, det er slik de kan forbinde kjærlighet til. Barna kan lære forvrengte atferd fra sine nærmeste, men det er opp til alle oss andre voksne å ta ansvar og vise dem at det finnes trygge alternativer som bør erstatte voldelig atferd. Dette er helt nødvendig for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter hos barn i tillegg til at vi viser dem at vi tar livet deres på alvor.

Systemet må forsikre at barnas beste settes først uansett om det er mor eller far det er mistanke om voldsutøving. For hvert barn vi verner, har vi en potensiell frisk voksen som skal ende voldssirkelen. Og det er nettopp hva samfunnet trenger, at vi tar ansvar for å gi barna muligheten til å vokse opp i fredfulle og trygge omgivelser hvor de kan håndtere vanskelige situasjoner på en hensiktsmessig måte så de kan videreføre omsorgen og kjærligheten de selv har fått.

Barna er fremtiden vår, la oss sammen jobbe mot en trygg og omsorgsfull oppvekst som kan resultere på sikt i et fredelig samfunn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s