Bønn mot seksuell overgrep

Paven Frans annonserte 13. September i år at det skal holdes en internasjonal dag for å be for ofrene av seksuell overgrep utført av prester og nonner tilhørende Den Katolske Kirken.

I dette tilfellet ser jeg forslaget som et hån mot ofrer over hele verden som har erfart at den samme kirken som oppfordrer til å be for dem, dekker over deres egne prester og veldig sjeldent får disse straff i lokale rettssystemene. Enda mindre er de bortvist av Kirken, men derimot flyttet til andre distrikter eller menigheter for å dempe oppmerksomheten rundt hendelsene.

Fine ord kan ikke dekke for sårene disse overgrepene skaper, og Pavens forslag kan gjerne ansees som et tydelig tegn på at Kirken har ikke tenkt å endre grunnleggende prinsipper som kan sterkt føre til disse overgrepene.

De kan gjerne har psykoedukative samlinger til de stuper, forskning viser at enveis undervisning endrer ikke atferd hos mennesker, men derimot klare verdier og tydelige organisatoriske rammer kunne redusere antall seksuelle overgreper mot mindreårige i Kirken.

I tillegg til rettslige straff mot pedofile prester og nonner, er det andre tiltak som Den Katolske Kirke burde gjennomføre for å forebygge slike tilfeller. Paven Francis må nok forstå at handlinger er det eneste som teller, ordene blir tatt med vinden og bønn leger absolutt ingen sår hos ofrene.

Det er mange forskjellige handlinger Den Katolske Kirke kunne gjennomføre for å vise at de virkelig vil denne ukulturen til livs.

Kyskhetsløfte, et umenneskelig rop fra fortiden

Det er omdiskutert om sex er et basal behov, ifølge Maslow pyramiden kan kategoriseres som et fysiologisk behov på lik linje med å spise og sove. Med kunnskapen vi har opparbeidet oss fram til dagens dato, er det nok sikkert å påstå at å få mennesker til å love betingelsesløs kyskhet resten av livet for å vise sin kjærlighet til Gud er et umenneskelig oppgave.

Jeg vil avklare at jeg på ingen måte tenker at utelukkende fjerning av kyskhetsløftet kommer til å senke til null tilfellene av seksuell overgrep mot barn i Den Katolske Kirken, men det kan absolutt gi mer frihet til menneskene som velger å vi sitt liv til Gud å kunne leve i akkord med sitt menneskelig natur også.

Det finnes mange religiøse linjer over hele verden hvor å avstå fra å praktisere sex med seg selv eller med andre sees som en vei til spirituell åpenbaring, men jeg mener at hver enkelt bør bestemme når og hvor lenge avholdsperioder skal vare. Det er ingenting en religiøs organisasjon må pålegge sine representanter å gjennomføre som gjør at de lever i fornektelse av et fysiologisk behov.

Å velge å ha familie, en menneskelig rett

Mange av dere lesere tenker at jeg kommer nå 500 år for sent etter Reformasjonen og gjentar hva protestantene kjempet for. Noen trenger mer tid enn andre til å forstå visse ting i livet, og kanskje Den Katolske Kirke har trengt 500 år for å forstå at mennesker som vier livet sitt til Gud kan gjerne stifte familie uten at denne blir en hinder for spirituelle dedikerte representanter.

Jeg skal gå enda litt lengre, og jeg mener at mangfold blant familier i Kirken burde være en selvfølge. Jeg har full forståelse på at dette anses som totalt umulig nå, men hvis paven Frans virkelig vil bli ansett som den moderne og reformerende paven han vil fremstå som, bør han åpne organisasjonen for enda et mer menneskelig tilnærming for sine representanter.

De siste årene har dukket opp enkelte modige tilfeller om prester som velger å ha livsledsager og til og med noen har stiftet familie i det skjulte. Dette burde gi hint til organisasjonen for at nå har de holdt på med en organisasjon med primitive regler som nedbryter sine representanter.

Å ha en livsledsager og familie er et menneskelig rett prester og nonner burde ha om de ønsker det, på lik linje med andre dødelige i samfunnet.

Politiattest for alle praktiserende prester og nonner

Mange yrker har som krav å levere politiattest når en skal jobbe med grupper mennesker som ikke kan gjøre rede for seg som funksjonsfriske voksne gjør. Det er nettopp for å sikre et profesjonell omgang mellom mennesker hvor en av de kan lett i en maktposisjon overfor den andre. Både lærere, omsorgsarbeidere, idrettstrenere og flere andre yrkesgrupper må skaffe politiattest for å kunne utføre sine jobber.

Hvorfor skal prester og nonner være annerledes? De utfører jo en samfunnstjeneste men de skal ikke bli fratatt sine plikter overfor sine medmennesker om å behandle dem med respekt. Forholdene må være trygge for alle medlemmene i Kirken og det burde være et krav å vite om vedkommende er egnet til å jobbe med mennesker på en trygg måte, eller ikke.

Utlevering til rettssystemet ved lovbrudd

I dette konkret forslaget har Den Katolske Kirke stor forbedringspotensial, for å si det mildt. Jeg er ikke jurist, derfor undrer jeg meg på at rettssystemer som bør være like for alle innbyggere, velger å ikke utforske og eventuelt straffeforfølge prester og nonner som blir beskyldt for seksuell overgrep mot mindreårige.

Det er fint at noen velger å være religiøse representanter, men de er innbyggere med like plikter og rettigheter som alle de andre.

Dermed bør de stilles til ansvar for sine handlinger og Den Katolske Kirke skulle vise en riktig moralsk kompass om de som organisasjonen skulle vise null toleranse mot seksuell overgrep mot barn. Det er ingen grunn til å vise toleranse og la dem «ordne opp» innenfor organisasjonen. Alle religiøse institusjoner har rett til interne retningslinjer men å skjule lovbrudd er ikke en av dem. Her må den store samfunnet sette foten ned og kreve tydelige endringer hvor grensene for null toleranse mot overgrep må tydeliggjøres.

Ofrene og sine familier må vite at overgriperen skal straffes og følges opp for å redusere gjentakelse i fremtiden. Ofrene og familiene må få den anerkjennelsene de fortjener for sine sår.

 

På grunn av Pavens tiltaksløshet er jeg fortsatt ikke imponert overfor ham som religiøs leder. Det er unektelig at han er mer avansert ideologisk enn sin stamfar- skal svært lite til, egentlig-, men når Den Katolske Kirken holder fortsatt på sin urgammel holdning til prevensjon, selvbestemt abort og dekning av pedofiler uten å gjøre noe konkret og tydelig for å endre viktige saker som undertrykker både barn og kvinner, kommer jeg fortsatt til å være kritisk mot organisasjonen og svært skeptisk mot Paven som leder. Han og medlemmene kan gjerne be til de blir tørr i munnen, men det er ikke Gud som skal hindre prester og nonner å overgripe seg på barn, svaret ligger nok i menneskelige hender.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s