Kan vi løfte omsorg og gjensidig hjelp som de viktigste verdier i samfunnet?

  Mandag 11.03.2019 publisert nettavisen Utrop artikkelen «Sanner vil løfte innvandrerkvinner». Artikkelen var basert på Sanners besøk til et arrangement i regi av Oslo kommunes Enhet for Mangfold og Integrering i forkant av 8. mars toget. Der mente han at hovedutfordringen med integreringen for innvandrerkvinner i arbeidslivet er klar, «Andelen innvandrerkvinner i arbeid er fortsatt … More Kan vi løfte omsorg og gjensidig hjelp som de viktigste verdier i samfunnet?

Solidaridad entre feminismos por la lucha conjunta contra el imperialismo

  Textos presentados para la revista del Comité Noruego para la Solidaridad con Latinoamérica (LAG tidsskrift: “Feministisk påfyll” (Repuestos feministas), Diciembre 2018, pág. 10) y en la Conferencia de la Globalización 2018 (Oslo) en el panel de debate “Cuatro matices sobre el imperialismo”.   Un mundo feminista dónde quepan muchos feminismos Muchas estamos de acuerdo … More Solidaridad entre feminismos por la lucha conjunta contra el imperialismo

Fri selvorganisert utdanning er vaksinen mot fascismen og parlamentarisk totalitarismen

Regjeringen har foreslått endringer i stipendordningen som rammer mange studenter som har ikke mulighet eller vil ikke ta studier på normert tid. Denne formen for institusjonell ableisme er kun et symptom av godt kjente konservative krefter som har en historisk tendens til å ville begrense kunnskap hos folket. I nyere tider har disse samme konservative … More Fri selvorganisert utdanning er vaksinen mot fascismen og parlamentarisk totalitarismen

Enslige mødre, økonomisk skam og sosial ekskludering, det kjønnsbaserte stigmaet

I 2015 utga professor i sosiologi, Liv Johanne Syltevik, resultater av sin forskning rundt alenemødre og ble intervjuet rundt hennes funn i artikkelen «Alenemødre i 100 år: Fra seksuell til økonomisk skam». Tre år senere er tematikken enda mer relevant, siden prosent i barnefattigdom har økt og en rekke stønader tilknyttet aleneforsørgere har blitt endret … More Enslige mødre, økonomisk skam og sosial ekskludering, det kjønnsbaserte stigmaet

Activism in motherhood. Creating mutual support networks for inclusive revolutionary movements.

I have been meaning to write some thoughts about my experience of being a single mother and trying to be an activist. Two years ago, I decided to join the only libertarian socialist organization in Norway. Some months later, I joined the Group of Latin America as well, since they have their own women’s group … More Activism in motherhood. Creating mutual support networks for inclusive revolutionary movements.