Kameratslig diskriminering av funksjonshemmede. Kan avskaffelse av arbeidslinja fremme respekt for mangfold i samfunnet?

Hatprat oppleves av mange grupper i samfunnet, og forsøkes bekjempet i utdanningssektoren og i samfunnet for øvrig. Hva med når diskriminering og usynliggjøring foregår også blant de selvnevnte solidariske mennesker på venstresida? Et klart eksempel var Stolthetsparaden som ble arrangert i Oslo i går. Media, interesserorganisasjoner og fagbevegelsen har ikke løftet markeringen som handlet om … More Kameratslig diskriminering av funksjonshemmede. Kan avskaffelse av arbeidslinja fremme respekt for mangfold i samfunnet?

Kan vi løfte omsorg og gjensidig hjelp som de viktigste verdier i samfunnet?

  Mandag 11.03.2019 publisert nettavisen Utrop artikkelen «Sanner vil løfte innvandrerkvinner». Artikkelen var basert på Sanners besøk til et arrangement i regi av Oslo kommunes Enhet for Mangfold og Integrering i forkant av 8. mars toget. Der mente han at hovedutfordringen med integreringen for innvandrerkvinner i arbeidslivet er klar, «Andelen innvandrerkvinner i arbeid er fortsatt … More Kan vi løfte omsorg og gjensidig hjelp som de viktigste verdier i samfunnet?

Solidaridad entre feminismos por la lucha conjunta contra el imperialismo

  Textos presentados para la revista del Comité Noruego para la Solidaridad con Latinoamérica (LAG tidsskrift: “Feministisk påfyll” (Repuestos feministas), Diciembre 2018, pág. 10) y en la Conferencia de la Globalización 2018 (Oslo) en el panel de debate “Cuatro matices sobre el imperialismo”.   Un mundo feminista dónde quepan muchos feminismos Muchas estamos de acuerdo … More Solidaridad entre feminismos por la lucha conjunta contra el imperialismo

Fri selvorganisert utdanning er vaksinen mot fascismen og parlamentarisk totalitarismen

Regjeringen har foreslått endringer i stipendordningen som rammer mange studenter som har ikke mulighet eller vil ikke ta studier på normert tid. Denne formen for institusjonell ableisme er kun et symptom av godt kjente konservative krefter som har en historisk tendens til å ville begrense kunnskap hos folket. I nyere tider har disse samme konservative … More Fri selvorganisert utdanning er vaksinen mot fascismen og parlamentarisk totalitarismen